تاریخ : سه شنبه 11 بهمن 1401
کد 4
در این بازدید که تیم ارزیاب را سرپرست، معاونین، اعضاء هیات علمی و برخی کارشناسان مرتبط همراهی می‌کردند، مجموعه‌ها و امکانات مختلف دانشکده پزشکی، بخش‌های مختلف مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان سینا معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، خوابگاه‌های دانشجویی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفتند.
در این بازدید دکتر رستمی دبیر ارزیابان بورد رشته پزشکی وزارت بهداشت گفت: دانشکده علوم پزشکی مراغه موفق شده است موارد مطروحه در بازدید اول را تا حد بسیار زیادی برطرف کند.
وی بر همین اساس افزود: امیدواریم دانشکده علوم پزشکی مراغه بتواند در راستای آموزش پزشکی و ارتقا دانشکده به دانشگاه گام های بسیار بزرگی بردارد.
دکتر رستمی گفت: همه ما یک هدف داریم و آن هم ارتقا سطح سلامت کشور و آموزش است.
 

وی در ادامه افزود : هدف این دوره از ارزیابی رشته پزشکی عمومی، مشاهده نحوه و میزان رعایت استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی در عرصه های آموزش پزشکی در دانشکده پزشکی مراغه است.
ایشان یادآور شد: در خلال ارزیابی رشته پزشکی عمومی زیر ساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود احصاء شده و تلاش خواهد شد تا نقاط قوت بهبود یافته و نواقصات و ایرادات موجود تا حد امکان رفع گردیده و نهایتا دانشجویان از آموزش با کیفیت مناسب بهره مند گردند.