تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1401
کد 7
 به گزارش مفدا مراغه، در ابتدای جلسه دکتر الهوردی ارجمند؛رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه ضمن خیر مقدم به اعضای تیم ارزیاب و تبریک اعیاد شعبانیه،از تمامی کادری که در طول این مدت در راستای ارتقای سطح آموزشی، صنفی و رفاهی دانشکده‌ علوم پزشکی مراغه و تامین زیر ساخت‌های رشته ی پزشکی عمومی تلاش کردند،تشکر و قدردانی کرد و گفت : دانشکده علوم پزشکی مراغه تمام تلاش خود را جهت تامین زیر ساخت ها و ارتقا آموزش رشته‌ی پزشکی به کار گرفته است و با کمک همراهی همیشگی تیم پرتلاش دانشکده علوم پزشکی مراغه و خیرین شهرستان ، درجهت پیشرفت و ترقی دانشکده و همچنین تربیت پزشکان آینده گام های میسری خواهد برداشت.


دکتر علی احسانی معاون آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه نیز در ادامه افزود :خوشحالیم که فرصتی مجدد برای دیدار با همکاران وزارت بهداشت و همچنین همکاران علوم پزشکی تبریز را داشته ایم ، قطعا چالش هایی پیش روی آموزش پزشکی در دانشکده وجود دارد که با کمک شما تا حد زیادی برطرف شده است زیرا ارتقا سطح آموزش اهمیت بسزایی برای دانشکده دارد و هروقت آموزش جدی گرفته شود در حوزه ی بهداشت و درمان هم موفق تر خواهیم بود.
ایشان حضور ارزیابان بورد رشته پزشکی عمومی را برای بار سوم در دانشکده علوم پزشکی مراغه مغتنم شمرده و گفت: با استفاده از تجارب ارزیابان بورد رشته پزشکی عمومی وزارت بهداشت و تعامل تیم پرتلاش دانشکده علوم پزشکی مراغه خواهیم توانست در جهت ارتقاء آموزش پزشکی و تربیت پزشکان آینده میهن عزیزمان گام های موثری را برداریم.
دکتر علی احسانی در ادامه افزود : چندین ماه است تیم پرتلاش دانشکده علوم پزشکی مراغه به صورت مداوم در جهت تامین زیر ساخت های دانشکده تلاش کرده است تا ورود اولین گروه از دانشجویان رشته پزشکی عمومی به دانشکده پزشکی مراغه با کمترین نقایص باشد.
ایشان در پایان به این نکته اشاره کرد و گفت: پذیرش اولین گروه از دانشجویان رشته پزشکی عمومی به دانشکده علوم پزشکی مراغه و تامین زیر ساخت های آموزشی ،صنفی و رفاهی دانشکده می تواند نقطه عطفی برای تبدیل شدن دانشکده علوم پزشکی مراغه به دانشگاه باشد.


در ادامه دکتراحسان مقدس کیا مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی مراغه گزارشی از مجموع اقدامات انجام شده در طی ۲ دور ارزیابی بیرونی، ارائه نمود و ابراز داشت که حسب استانداردهای کالبدی رشته پزشکی نهایت تلاش در ایجاد زیرساخت های آموزش پزشکی عمومی انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: طبق گزارش ارسال شده از دوره قبل میزان رعایت تفاهم نامه بر اساس بند های آن در حد قابل قبول اعلام شد. از جمله بند های این تفاهم نامه که توسط دانشکده به طور کامل اجرا شده است ، شامل موارد زیر می باشد:
_حضور معاون آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه در جلسات شورای آموزشی علوم پزشکی تبریز
_ ساخت و بهره برداری سالن تشریح در مساحت بالغ بر ۳۰۰ متر مربع در ۲ طبقه
_ابلاغ مسئول کمیته برنامه ریزی آموزشی
_ به روز رسانی طرح دوره های تدریسی و بارگزاری آنها در سایت دانشکده پزشکی
_  تصویب نیمرخ تحصیلی در شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
_ تامین هیئت علمی علوم تشریح و فیزیولوژی و بیوشیمی پزشکی
_ تامین فضا و امکانات آموزشی از جمله تجهیزات آزمایشگاه های پیش بالینی و میز تشریح
_برگزاری جلسه های توجیهی دانشجویان و آشنایی با قوانین آموزشی
_تامین زیر ساخت های مناسب رفاهی ( بوفه و...)
_ خرید مولاژها و مانکن های لازم آناتومی
_ تامین جسد موردنیاز برای تشریح
شایان ذکر است در پایان تیم ارزیابی بورد رشته پزشکی عمومی با هدف مشاهده نحوه و میزان رعایت استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی در عرصه های آموزشی، برای دور سوم از مراکز آموزشی و درمانی دانشکده علوم پزشکی مراغه بازدید کردند.