دانشکده پزشکی

آخرین اخبار دانشکده

گامهای عملیاتی دانشکده علوم پزشکی مراغه در راستای اجرای استانداردهای ملی رشته پزشکی عمومی

ارزیابی میدانی دوره پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف اعطای مجوز پذیرش دانشجو در رشته پزشکی عمومی به دانشکده علوم پزشکی مراغه، برای بار دوم‌ طی سال ۱۴۰۱ انجام شد.
سه شنبه یازدهم بهمن 1401

بازدید ارزیابان بورد رشته پزشکی عمومی از دانشکده علوم پزشکی مراغه

تیم ارزیابی بورد رشته پزشکی عمومی با هدف مشاهده نحوه و میزان رعایت استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی در عرصه‌های آموزشی از مراکز آموزشی و درمانی دانشکده علوم پزشکی مراغه بازدید کردند.
شنبه هشتم بهمن 1401

دانشکده پزشکی مراغه افتتاح شد

ساختمان دانشکده پزشکی مراغه با ۸۰۰ مترمربع زیربنا همزمان با چهارمین روز از هفته دولت افتتاح شد تا ۲۰ دانشجو از بهمن سال جاری و برای نخستین‌بار در این دانشکده پذیرش شوند
چهارشنبه بیست و هشتم دي 1401

    آزمایشگاه‌های پزشکی


        
    آزمایشگاه فیزیولوژی 
                                                    
         آزمایشگاه تشریح