دانشکده پزشکی

آخرین اخبار دانشکده

نشست صمیمی با دانشجویان رشته پزشکی دانشکده علوم پزشکی مراغه

نشست صمیمی با دانشجویان رشته پزشکی عمومی دانشکده پزشکی مراغه در مورد مسائل آموزشی و رفاهی برگزار شد.
چهارشنبه دهم خرداد 1402

سومین ارزیابی بیرونی رشته پزشکی عمومی با حضور ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ارزیابان بورد رشته پزشکی عمومی با حضور در دانشکده علوم پزشکی مراغه زیر ساخت‌های آموزشی، صنفی و رفاهی دانشکده را مورد ارزیابی قرار دادند.
دوشنبه بیست و دوم اسفند 1401

برگزاری جلسه توجیهی آشنایی با آیین نامه‌های آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته پزشکی عمومی

جلسه توجیهی آشنایی با آیین نامه‌های آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته پزشکی عمومی در دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد.
دوشنبه بیست و چهارم بهمن 1401

ورود اولین گروه از دانشجویان رشته پزشکی عمومی به دانشکده علوم پزشکی مراغه

جلسه توجیهی و آشنایی با دانشجویان ورودی رشته پزشکی عمومی به دانشکده علوم پزشکی مراغه با حضور اعضای هیات رئیسه و دانشجویان این رشته برگزار شد.
چهارشنبه نوزدهم بهمن 1401

گامهای عملیاتی دانشکده علوم پزشکی مراغه در راستای اجرای استانداردهای ملی رشته پزشکی عمومی

ارزیابی میدانی دوره پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف اعطای مجوز پذیرش دانشجو در رشته پزشکی عمومی به دانشکده علوم پزشکی مراغه، برای بار دوم‌ طی سال ۱۴۰۱ انجام شد.
سه شنبه یازدهم بهمن 1401

  آزمایشگاه‌های پزشکی


      
  آزمایشگاه فیزیولوژی 
                                                  
       آزمایشگاه تشریح

          

  سامانه‌های دانشکده پزشکی