آرشیو اخبار دانشکده پزشکی

نشست صمیمی با دانشجویان رشته پزشکی دانشکده علوم پزشکی مراغه

نشست صمیمی با دانشجویان رشته پزشکی دانشکده علوم پزشکی مراغه

(471)

نشست صمیمی با دانشجویان رشته پزشکی عمومی دانشکده پزشکی مراغه در مورد مسائل آموزشی و رفاهی برگزار شد.

چهارشنبه 10 خرداد 1402
سومین ارزیابی بیرونی رشته پزشکی عمومی با حضور ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سومین ارزیابی بیرونی رشته پزشکی عمومی با حضور ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

(211)

ارزیابان بورد رشته پزشکی عمومی با حضور در دانشکده علوم پزشکی مراغه زیر ساخت‌های آموزشی، صنفی و رفاهی دانشکده را مورد ارزیابی قرار دادند.

دوشنبه 22 اسفند 1401
برگزاری جلسه توجیهی آشنایی با آیین نامه‌های آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته پزشکی عمومی

برگزاری جلسه توجیهی آشنایی با آیین نامه‌های آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته پزشکی عمومی

(204)

جلسه توجیهی آشنایی با آیین نامه‌های آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته پزشکی عمومی در دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد.

دوشنبه 24 بهمن 1401
ورود اولین گروه از دانشجویان رشته پزشکی عمومی به دانشکده علوم پزشکی مراغه

ورود اولین گروه از دانشجویان رشته پزشکی عمومی به دانشکده علوم پزشکی مراغه

(329)

جلسه توجیهی و آشنایی با دانشجویان ورودی رشته پزشکی عمومی به دانشکده علوم پزشکی مراغه با حضور اعضای هیات رئیسه و دانشجویان این رشته برگزار شد.

چهارشنبه 19 بهمن 1401
گامهای عملیاتی دانشکده علوم پزشکی مراغه در راستای اجرای استانداردهای ملی رشته پزشکی عمومی

گامهای عملیاتی دانشکده علوم پزشکی مراغه در راستای اجرای استانداردهای ملی رشته پزشکی عمومی

(189)

ارزیابی میدانی دوره پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف اعطای مجوز پذیرش دانشجو در رشته پزشکی عمومی به دانشکده علوم پزشکی مراغه، برای بار دوم‌ طی سال ۱۴۰۱ انجام شد.

سه شنبه 11 بهمن 1401
بازدید ارزیابان بورد رشته پزشکی عمومی از دانشکده علوم پزشکی مراغه

بازدید ارزیابان بورد رشته پزشکی عمومی از دانشکده علوم پزشکی مراغه

(66)

تیم ارزیابی بورد رشته پزشکی عمومی با هدف مشاهده نحوه و میزان رعایت استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی در عرصه‌های آموزشی از مراکز آموزشی و درمانی دانشکده علوم پزشکی مراغه بازدید کردند.

شنبه 8 بهمن 1401
دانشکده پزشکی مراغه افتتاح شد

دانشکده پزشکی مراغه افتتاح شد

(76)

ساختمان دانشکده پزشکی مراغه با ۸۰۰ مترمربع زیربنا همزمان با چهارمین روز از هفته دولت افتتاح شد تا ۲۰ دانشجو از بهمن سال جاری و برای نخستین‌بار در این دانشکده پذیرش شوند

چهارشنبه 28 دي 1401